CORDY M

ขนาด 30 แคปซูล

สั่งซื้อสินค้า

CORDY M DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

คอร์ดี้เอ็ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / 30 แคปซูล

ใบรับจดแจ้งเลขที่ :
73-1-18062-5-0001

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ :
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

แนคเซ็นท์ ถั่งเช่าสีทองผสมผงกระชาย
ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ขนาดรับประทาน:
รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ตอนท้องว่าง

การเก็บรักษา:
เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องและพ้นจากแสงแดด ควรปิดฝาขวดให้สนิทหลังรับประทาน

คำเตือน:
เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

ส่วนประกอบ : ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย:
ผงถั่งเช่าสีทอง 53.49% (230 มิลลิกรัม)
ผงกระชาย 6.51% (200 มิลลิกรัม)
สารทำให้เกิดเจล (เจลาตินชนิดรับประทานได้), สีสังเคราะห์ (INS 110, INS 129, INS 133, INS 171)

รางวัล / สิทธิบัตร / Certificate :

    • ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากผลงานวิจัย สวก.
    • อนุสิทธิบัตร

1.คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803000731 สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองและกรรมวิธีดังกล่าว