NACENT

 

ขนาด 60 cap

 

สั่งซื้อสินค้า

 

 

 

NACENT

แนคเซ็นท์ ถั่งเช่าสีทองผสมผงกระชาย / 60 แคปซูล

ใบรับจดแจ้งเลขที่ :
73-1-18062-5-0001

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ :
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

แนคเซ็นท์ ถั่งเช่าสีทองผสมผงกระชาย
ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ขนาดรับประทาน:
รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ตอนท้องว่าง

การเก็บรักษา:
เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องและพ้นจากแสงแดด ควรปิดฝาขวดให้สนิทหลังรับประทาน

คำเตือน:
เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

ส่วนประกอบ :
ผงถั่งเช่าสีทอง 53.49% (230 มิลลิกรัม)
ผงกระชาย 6.51% (200 มิลลิกรัม)

รางวัล / สิทธิบัตร / Certificate :

    • ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากผลงานวิจัย สวก.
    • อนุสิทธิบัตร

1.คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803000731 สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองและกรรมวิธีดังกล่าว