NACENT CORDYCEPS MILITARIS PLUS FINGER ROOT POWDER DIETARY / 60 Capsule

3,000.00 ฿

Category:

Description

NACENT

แนคเซ็นท์ ถั่งเช่าสีทองผสมผงกระชาย / 60 แคปซูล

ใบรับจดแจ้งเลขที่ : 73-1-18062-5-0001

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แนคเซ็นท์ ถั่งเช่าสีทองผสมผงกระชาย
ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ขนาดรับประทาน: รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ตอนท้องว่าง

การเก็บรักษา: เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องและพ้นจากแสงแดด ควรปิดฝาขวดให้สนิทหลังรับประทาน

คำเตือน: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

ส่วนประกอบ : ผงถั่งเช่าสีทอง 53.49% (230 มิลลิกรัม) ผงกระชาย 6.51% (200 มิลลิกรัม)

รางวัล / สิทธิบัตร / Certificate :

    • ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากผลงานวิจัย สวก.
    • อนุสิทธิบัตร

1.1. คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803000731 สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองและกรรมวิธ๊ดังกล่าว