การคืนสินค้า / การเปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าถือเป็นนโยบายหลักของเรา การจัดการสินค้าตลอดจนการจัดส่งได้มีการตรวจสอบและระมัดระวังทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางร้านมีสินค้ามีแตกเสียหาย สินค้าที่ได้รับรูปแบบไม่ถูกต้องตามรายการ สินค้าไม่ครบตามรายการ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

กรุณาติดต่อทางร้านเพื่อคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า โดยส่งรูปถ่ายส่วนที่ผิดพลาดหรือเสียหายมาได้หลายช่องทางที่ระบุด้านล่าง เมื่อทางร้านได้รับตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ลูกค้าต้องการโดยจัดส่งทดแทนไปให้ในรอบการจัดส่งถัดไปทันที โดยจัดส่ง Kerry และทางร้านขอรับคืนสินค้าจากลูกค้าจัดส่งคืนให้โดยทางร้านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งทั้งหมด

ในการแจ้งคืนหรือเปลี่ยนสินค้า สามารถติดต่อช่องทางดังนี้
Email : official@dhavi.com
Line@ : @dhavi
Call center : 095-8753364