CORDY

ขนาด 30 แคปซูล

สั่งซื้อสินค้า

CORDY M DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

คอร์ดี้เอ็ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / 30 แคปซูล

เลขสารบบอาหาร : 73-1-18062-5-0001

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

คอร์ดี้เอ็ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ขนาดรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ตอนท้องว่าง

การเก็บรักษา : เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องและพ้นจากแสงแดด ควรปิดฝาขวดให้สนิทหลังรับประทาน

คำเตือน : เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

ส่วนประกอบ : ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย:
ผงถั่งเช่าสีทอง 53.49% (230 มิลลิกรัม)
ผงกระชาย 6.51% (200 มิลลิกรัม)
สารทำให้เกิดเจล (เจลาตินชนิดรับประทานได้), สีสังเคราะห์ (INS 110, INS 129, INS 133, INS 171)

รางวัล / สิทธิบัตร / Certificate :

  • ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากผลงานวิจัย สวก.
  • อนุสิทธิบัตร

1.คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803000731 สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองและกรรมวิธีดังกล่าว
ขนาด 30 แคปซูล

สั่งซื้อสินค้า

CORDY FIT DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

คอร์ดี้ ฟิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / 30 แคปซูล

เลขสารบบอาหาร : 73-1-18062-5-003

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

คอร์ดี้ ฟิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ขนาดรับประทาน :รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ตอนท้องว่าง

การเก็บรักษา : เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องและพ้นจากแสงแดด ควรปิดฝาขวดให้สนิทหลังรับประทาน

คำเตือน : เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

ส่วนประกอบ : ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย:
ผงถั่งเช่าสีทอง 47.92% (230 มิลลิกรัม)
แอล-ลูซีน(100%) 26.04% (125 มิลลิกรัม)
แอล-ไฮโซลูซีน(100%) 13.02% (62.5 มิลลิกรัม)
แอล-วาลีน(100%) 13.02% (62.5 มิลลิกรัม)
สารทำให้เกิดเจล (เจลาตินชนิดรับประทานได้), สีสังเคราะห์ (INS 129, INS 133, INS 143, INS 171)

รางวัล / สิทธิบัตร / Certificate :

  • ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากผลงานวิจัย สวก.
  • อนุสิทธิบัตร

1.คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803000731 สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองและกรรมวิธีดังกล่าวขนาด 30 แคปซูล

สั่งซื้อสินค้า

CORDY A DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

คอร์ดี้เอ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / 30 แคปซูล

เลขสารบบอาหาร : 73-1-18062-5-004

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

คอร์ดี้เอ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ขนาดรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ตอนท้องว่าง

การเก็บรักษา : เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องและพ้นจากแสงแดด ควรปิดฝาขวดให้สนิทหลังรับประทาน

คำเตือน : เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

ส่วนประกอบ : ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย:
แอล-อาร์จีนีน(100%) 54.00% (270 มิลลิกรัม)
ผงถั่งเช่าสีทอง 46.00% (230 มิลลิกรัม)
สารทำให้เกิดเจล (เจลาตินชนิดรับประทานได้), สีสังเคราะห์ (INS 110, INS 129, INS 133, INS 171)

รางวัล / สิทธิบัตร / Certificate :

  • ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากผลงานวิจัย สวก.
  • อนุสิทธิบัตร

1.คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803000731 สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองและกรรมวิธีดังกล่าว


ขนาด 30 แคปซูล

สั่งซื้อสินค้า

CORDY C DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

คอร์ดี้ซี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / 30 แคปซูล

เลขสารบบอาหาร : 73-1-18062-5-005

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

คอร์ดี้ซี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ขนาดรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ตอนท้องว่าง

การเก็บรักษา : เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องและพ้นจากแสงแดด ควรปิดฝาขวดให้สนิทหลังรับประทาน

คำเตือน : เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

ส่วนประกอบ : ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย:
ผงถั่งเช่าสีทอง 53.49% (230 มิลลิกรัม)
คอลลาเจนจากปลา 46.51% (200 มิลลิกรัม)
สารทำให้เกิดเจล (เจลาตินชนิดรับประทานได้), สีสังเคราะห์ (INS 171, INS 172ii, INS 172iii)

รางวัล / สิทธิบัตร / Certificate :

  • ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากผลงานวิจัย สวก.
  • อนุสิทธิบัตร

1.คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803000731 สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองและกรรมวิธีดังกล่าว


ขนาด 30 แคปซูล

สั่งซื้อสินค้า

CORDY Zinc DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

คอร์ดี้ ซิงค์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / 30 แคปซูล

เลขสารบบอาหาร : 73-1-18062-5-006

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

คอร์ดี้ ซิงค์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ขนาดรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ตอนท้องว่าง

การเก็บรักษา : เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องและพ้นจากแสงแดด ควรปิดฝาขวดให้สนิทหลังรับประทาน

คำเตือน : เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

ส่วนประกอบ : ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย:
ผงถั่งเช่าสีทอง 45.00% (230 มิลลิกรัม)
แอล-อาร์จีนีน(100%) 40.00% (200 มิลลิกรัม)
ซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลต(20%) 15.00% (75 มิลลิกรัม)
สารทำให้เกิดเจล (เจลาตินชนิดรับประทานได้), สีสังเคราะห์ (INS 110, INS 129, INS 133, INS 171)

รางวัล / สิทธิบัตร / Certificate :

  • ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากผลงานวิจัย สวก.
  • อนุสิทธิบัตร

1.คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803000731 สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองและกรรมวิธีดังกล่าว


ขนาด 30 แคปซูล

สั่งซื้อสินค้า

CORDY Plus DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

คอร์ดี้ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / 30 แคปซูล

เลขสารบบอาหาร : 73-1-18062-5-007

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

คอร์ดี้ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ขนาดรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ตอนท้องว่าง

การเก็บรักษา : เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องและพ้นจากแสงแดด ควรปิดฝาขวดให้สนิทหลังรับประทาน

คำเตือน : เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

ส่วนประกอบ : ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย:
ผงถั่งเช่าสีทอง 46.00% (230 มิลลิกรัม)
แอล-อาร์จีนีน(100%) 20.00% (100 มิลลิกรัม)
วิตามิน ซี(100%) 12.00% (60 มิลลิกรัม)
สารทำให้เกิดเจล (เจลาตินชนิดรับประทานได้), (INS 171, INS 172ii, INS 172iii)

รางวัล / สิทธิบัตร / Certificate :

  • ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากผลงานวิจัย สวก.
  • อนุสิทธิบัตร

1.คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803000731 สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองและกรรมวิธีดังกล่าว