AMINO

ขนาด 60 แคปซูล

สั่งซื้อสินค้า

AMINO FIT DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

อะมิโน ฟิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / 60 แคปซูล

เลขสารบบอาหาร : 73-1-18062-5-0002

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

อะมิโน ฟิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

ขนาดรับประทาน : รับประทานวันละ 2 แคปซูลระหว่างมื้ออาหาร หรือก่อนออกกำลังกาย 30-45 นาที หรือหลังออกกำลังกายทันที

การเก็บรักษา : เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องและพ้นจากแสงแดด ควรปิดฝาขวดให้สนิทหลังรับประทาน

คำเตือน : เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

ส่วนประกอบ : ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย:
แอล-ลูซีน 50.00% (250 มิลลิกรัม)
แอล-ไอโซลูซีน 25.00% (125 มิลลิกรัม)
แอล-วาลีน 25.00% (125 มิลลิกรัม)
สารทำให้เกิดเจล (เจลาตินชนิดรับประทานได้), สีสังเคราะห์ (INS 110, INS 129, INS 133, INS 171)