สารสกัดจากข้าวสังข์หยด

ข้าวสังข์หยด จัดอยู่ในกลุ่มข้าวมีสีที่อุดมไปด้วยวิตามิน และสารที่มีประโยชน์หลายชนิดซึ่งมีการปลูกอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะข้าวสังข์หยดจะอุดมไปด้วยสาร flavonoids โดยเฉพาะ Anthocyanin และ Procyanidins ซึ่งมีการศึกษาพบว่ามีส่วนช่วยส่งเสริมการเจริญของเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทำการค้นคว้า เพื่อพัฒนากระบวนการสกัดให้ได้สารสกัดจากข้าวสังข์หยด อันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ มีผลการศึกษาประสิทธิภาพที่ได้รับการตีพิมพ์ และได้รับรางวัลในระดับสากลมากมาย จากผลงานผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย อันได้แก่

  • รางวัลเหรียญทอง Gold Medal จากงาน 2015 Kaohsiung International Invention & Design expo (KIDE 2015)
  • รางวัล Special Prize จาก Eurobusiness-Haller, ประเทศ โปแลนด์
  • รางวัล Special Prize จาก Euro Invent, ประเทศโรมาเนีย

นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากการส่งเสริมผลผลิต ทางการเกษตรภายในประเทศอีกด้วย

ผม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเส้นผม และรากผม โดยส่วนของเส้นผมเป็นส่วนของเซลล์ที่ตายแล้ว แต่รากผมเป็นส่วนสำคัญที่จะมีผลต่อการเจริญของเส้นผม การเจริญของเส้นผมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะเจริญ ระยะหยุด และระยะพัก เป็นวัฎจักรของการเกิดเส้นผมในรากผมแต่ละตำแหน่ง หากรากผมถูกทำลาย หรือ มีปัจจัยมารบกวนให้เส้นผมอยู่ในระยะพัก ก็จะส่งผลให้เส้นผมไม่เจริญอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจเป็นผลจาก ฮอร์โมน สารเคมี สารก่อระคายเคืองต่าง ๆ

Dhavi Sangyod rice hair loss control series ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาผมบางศีรษะล้าน ที่มีส่วนผสมหลักจากสารสกัดข้าวสังข์หยดที่ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องภายใต้งานวิจัยในการควบคุมของสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (สวก.) สารสกัดจากข้าวสังข์หยดจะผสาน 2 กลไก เพื่อผลลัพธ์สูงสุดในการแก้ไขและป้องกันศีรษะล้านอย่างตรงจุดโดย

  1. ส่งเสริมการเจริญของรากผม กระตุ้นให้ผมในระยะพักกลับเข้าสู่ระยะเจริญอีกครั้ง
  2. ยับยั้งผลของฮอร์โมนเพศชายที่มีผลส่งเสริมให้ผมหลุดร่วง

จากผลการทดสอบในกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครชายที่มีภาวะเสี่ยงศีรษะล้านโดยใช้ผลิตภัณฑ์ แชมพู ครีมนวด และแฮร์โทนิค เช้า เย็น ติดต่อกันทุกวัน พบว่าเริ่มเห็นความแตกต่างได้ตั้งแต่เดือนแรก และเห็นผลได้สูงสุดหลังใช้ต่อเนื่อง 3 เดือน ผ่านการทดสอบแล้วว่าปลอดภัย ไม่พบการระคายเคือง*

*ผลการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครเพศชายจำนวน 31 คน ที่มีความเสี่ยงศีรษะล้าน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดต่อเนื่อง วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น พบว่าเริ่มมีเส้นผมเพิ่มมากขึ้นจากการเห็นหนังศีรษะลดลงหลังจากใช้ 1 เดือน และเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนที่ 3 เดือน และลดอาการผมร่วงในอาสาสมัครเพศหญิงได้อย่างชัดเจนหลังใช้ 15 วัน