ติดต่อเรา / เกี่ยวกับเรา

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
333/12-13 หมู่ 9 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร.(02)964 4912-4, 964 4973-6 แฟกซ์: (02)964-4915
Email: official@dhavi.com

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด (โรงงานผลิต)
177-179 หมู่ที่ 11 ถ.จันทรุเบกษา ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร: (034)355 259-60 แฟกซ์: (034)355 320
Email: official@dhavi.com