ติดต่อเรา

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
177-178 หมู่ที่ 11 ถ.จันทรุเบกษา ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร: 034-355259-60 แฟกซ์: 034-355320

Email: official@dhavi.com