การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยรูปแบบอนุญาตให้ใช้สิทธิ

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัดได้ร่วมงานสัมมนา เรื่อง “การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยรูปแบบการอนุญาต ให้ใช้สิทธิ” โดยงานนี้มี นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอขั้นตอนและกระบวนการในการอนุญาตให้ใช้สิทธิงานนวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาต่อยอดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความเข้มแข็งในการออกสู่ตลาด และให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน ในงานนี้ทางบริษัทฯ มีโอกาสได้ถ่ายประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้รับฟัง