พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยของ สวก.

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพ

โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการ สวก. และ
นายทวีลาภ แจ่มใส กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้ร่วมลงนามสัญญาดังกล่าว จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของเวชสำอางดอกไม้ไทย”

ซึ่งบริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด มุ่งมั่นและตั้งใจจะเพิ่มสายการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงาม ด้วยโรงงานที่ทันสมัยด้วยมาตรฐานระดับสากล

Cosmex 2019

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ออกงานแสดงสินค้า Cosmex 2019 วันที่ 5-7 พ.ย. 2562 ณ Bitec บางนา Hall EH100 บูธ E23 ซึ่งงาน COSMEX 2019 เป็นมหกรรมเพื่อการผลิตเครื่องสำอาง งานเดียวในอาเซียน เป็นศูนย์กลางสร้างคู่ค้าธุรกิจที่ครอบคลุมทุกปัจจัยสำคัญของการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง เพื่อเปิดโอกาสให้นักอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในวงการความงามกว่า 6,000 ราย ทั้งจากกลุ่มผู้ผลิตชั้นนำเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจขนาดย่อม ไปจนถึงผู้ผลิตแบรนด์ระดับโลก หรือผู้สนใจธุรกิจก้าวเข้าสู่เครื่องสำอางต่างๆ ที่จะเดินทางมาชมงาน เพื่อก้าวให้ทันความทันสมัยของนวัตกรรมและเทรนด์ความงาม

พบกับเรา DHAVI ภายใต้ BIC CHEMICAL เราคือผู้ประกอบการดีเด่น กลุ่มเครื่องสำอาง/สมุนไพร ปี 2562 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ที่งาน Cosmex วันที่ 5-7 พ.ย. 62 Bitec บางนา Hall EH100 บูธ E23

ที่สุดของสารสกัดจากงานวิจัย การันตีด้วยรางวัลระดับโลก

OEM ภายใต้ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

พร้อมให้คำปรึกษาโดยทีมเภสัชกร

Beyond Disruptive Technology

คุณทวีลาภ แจ่มใส กรรมการผู้จัดการบริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด โดยผลิตภัณฑ์เวชสำอางสารสกัดธรรมชาติ แบรนด์ dhavi (ดาวี่) ขึ้นรับโล่รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น กลุ่มเครื่องสำอาง/สมุนไพร ประจำปี 2562 และเข็มเชิดชูเกียรติ จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “จุดเปลี่ยนอนาคต ด้วยงานวิจัยเกษตร” “Beyond Disruptive Technology” ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นในครั้งนี้ เราจะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่มั่นคงต่อไป

The Cosmetic and Beauty International Conference 2019

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ร่วมสนับสนุนและออกงานแสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The Cosmetic and Beauty International Conference 2019 (CBIC 2019)” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเครื่องสำอางและความงามที่ยั่งยืน (Sustainable Cosmetic and Beauty Innovations)” ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภายในงานมีนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากในและต่างประเทศ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ โดยไฮไลท์ของงานเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอางและความงาม

Thailand Tech Show 2019

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด เข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2019 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22mโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดงานภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน

โดยมีหน่วยงานวิจัยของรัฐ และเอกชน มหาวิทยาลัย กว่า 40 หน่วยงาน มานำเสนอเพื่อให้นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจได้เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมนำไปต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง

ในงานนี้ทางบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของผลงานวิจัย “เจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของพันซาด” ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยระหง่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ร่วมทั้งทางบริษัทฯ ได้ออกงานแสเงสินค้าภายใต้ผลงานวิจัยอื่นๆ

การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยรูปแบบอนุญาตให้ใช้สิทธิ

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัดได้ร่วมงานสัมมนา เรื่อง “การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยรูปแบบการอนุญาต ให้ใช้สิทธิ” โดยงานนี้มี นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอขั้นตอนและกระบวนการในการอนุญาตให้ใช้สิทธิงานนวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาต่อยอดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความเข้มแข็งในการออกสู่ตลาด และให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน ในงานนี้ทางบริษัทฯ มีโอกาสได้ถ่ายประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้รับฟัง

Thailand Pharmacy Summit 2019

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ร่วมงานแสดงสินค้าความงามและสุขภาพ Thailand Pharmacy Summit 2019 ณ ห้องประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่รัชโยธิน (SCB Park) ซึ่งเป็นงานที่จัดโดย Arincare (อรินแคร์) ร่วมกับเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และธนาคารไทยพาณิชย์ ในงานดังกล่าวเป็นการสัมมนาด้านเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยายุคใหม่ที่ทันสมัยที่สุด พร้อมเปิดเวทีเพื่อให้เภสัชกรร้านยามาร่วมกันแบ่งปันความรู้ ด้านเภสัชกรรม การบริหารธุรกิจสำหรับเภสัชกรชุมชน และผู้ประกอบการร้านขายยา

Asean Beauty 2019

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ร่วมเป็น 1 ใน 350 บูทผู้แสดงสินค้าความงามและสุขภาพจากทั่วทุกมุมโลก ในงาน ASEANbeauty 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าความงามและสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค จัด ณ ไบเทค บางนา ทั้งนี้ในงานดังกล่าว
บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 BEAUTY INNOVATION AWARDS จากผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากงานวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากข้าวสีแดง (RED JASMINE RICE)

เริ่มต้นขึ้นแล้วกับที่สุดแห่งงานแสดงสินค้าความงามและสุขภาพ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเชียน พบผู้แสดงสินค้าความงามและสุขภาพจากทั่วทุกมุมโลก ที่นำเสนอสินค้าและบริการใหม่ล่าสุดครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

พร้อมกันนี้ในนามผลิตภัณฑ์ดาวี่ ขอนำเสนอ และเปิดตัวผลิตภัณฑ์คุณภาพภายในงาน ไปพบกันได้เลยจ้า ที่ STAND No. K2 Hall 103 ไบเทค, กรุงเทพ

ภาพบรรยากาศเปิดงาน และผลิตภัณฑ์ดาวี่ได้ การันตีด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนวิจัยทดสอบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์  Beauty Innovation Awards 2019

พบกับผลิตภัณฑ์มากมายในงาน

⭐ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า จากสารสกัดจมูกข้าวหอมมะลิแดง
⭐ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า จากสารสกัดจากข้าวก่ำ
⭐ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย จากสารสกัดกวาวเครืออนุภาคนาโน
⭐ ผลิตภัณฑ์ลดผมร่วง กระตุ้นการงอกใหม่ จากสารสกัดข้าวสังข์หยด

งานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ”

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากงานวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากข้าวสีแดง ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล “GOLD MEDAL” และ”รางวัลพิเศษจากประเทศฝรั่งเศส” จากเวทีการประกวด “The 10th International Exhibition of Inventions” (IEI 2018) ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยมีสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

dhavi คว้า 2 เหรียญรางวัลใหญ่ “GOLD MEDAL”

ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากงานวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากข้าวสีแดง ภายใต้แบรนด์ “dhavi” คว้า 2 เหรียญรางวัลใหญ่ “GOLD MEDAL” และ”รางวัลพิเศษจากประเทศฝรั่งเศส” ในงาน “The 10th International Exhibition of Inventions” (IEI 2018) ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน