พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยของ สวก.

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพ

โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการ สวก. และ
นายทวีลาภ แจ่มใส กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้ร่วมลงนามสัญญาดังกล่าว จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของเวชสำอางดอกไม้ไทย”

ซึ่งบริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด มุ่งมั่นและตั้งใจจะเพิ่มสายการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงาม ด้วยโรงงานที่ทันสมัยด้วยมาตรฐานระดับสากล