บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย สวก.

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. โดยมี นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการ สวก. และนายทวีลาภ แจ่มใส กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้ร่วมลงนามสัญญาดังกล่าว ใน 4 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการ “การพัฒนากรรมวิธีผลิตสารไมโรเอสทรอลจากกวาวเครือขาวและการประดิษฐ์เวชสำอางค์ตำรับเจลไมโรเอสทรอลต้นแบบ”
2. โครงการ “การประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากข้าวสีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง”
3. โครงการ “รวงข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ”
4. โครงการ “การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกข้าว”

ซึ่งบริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด มุ่งมั่นและตั้งใจจะเพิ่มสายการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงาม ด้วยโรงงานที่ทันสมัยด้วยมาตรฐานระดับสากล ถือเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดโลก