พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้สิทธิผลงานวิจัย สวก.

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. โดยมี นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการ สวก. และนายทวีลาภ แจ่มใส กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้ร่วมลงนามสัญญาดังกล่าว ใน 6 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการ “การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดข้าวสีแดงเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามและลดการอักเสบของข้อ
2. โครงการ “การศึกษาประสิทธิภาพการชะลอวัยของผิวหนังทางคลินิกจากสารสกัดเมล็ดข้าวสีแดงแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม”
3. โครงการ “ขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากไฟโบรอินไฮโดรไลเสท และน้ำมันดักแด้ไหม”
4. โครงการ “การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองเชิงพาณิชย์”
5. โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกวาวเครือขาวที่กักเก็บด้วยอนุภาคนาโนในรูปแบบอิมัลเจล สำหรับการนำส่งฮอร์โมนทางผิวหนัง”
6. โครงการ “การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากน้ำหมักที่ได้จากข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381”